Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

esp8266:plytka_a3 [2016/08/02 17:01] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== płytka A.3 ======
 +
 +Płytka zastąpiona przez [[esp8266:​plytka_a4|wersję A.4]]
 +===== Wykaz elementów: =====
 +
 +
 +^oznaczenie ^Wartość ^Opis ^
 +|C1    |100nF ​        ​|obowiązkowy|
 +|C2    |100uF ​        ​|obowiązkowy|
 +|C3    |100nF ​        ​|obowiązkowy|
 +|C4    |100nF ​        ​|obowiązkowy przy montażu DHT11/22|
 +|C5    |100nF ​        ​|obowiązkowy|
 +|D1    |1N4148 ​       |zabezpiecznie przy wykorzystaniu RELAY|
 +|IC1   ​|DS18B20 ​      ​|czujnik temperatury|
 +|JP1   ​|UART ​         |złącze programowania UART|
 +|JP2   ​|FLASH ​        ​|zworka do wprowadzenia ESP w tryb programowania|
 +|JP3   ​| ​             |złącze couter/​switch/​aux - do wykorzystania dowolnego|
 +|K1    |SRD-05VDC ​    ​|przekaźnik |
 +|LED1  |RED           ​|syngalizacja pracy przekaźnika/​triaka|
 +|LED2  |GREEN ​        ​|sygnalizacja pracy układu - nie zalecana przy zasilaniu akumulatorowym|
 +|OK1   ​|MOC3041 ​      ​|optotriak współpracujący z triakiem T1|
 +|R1    |4k7           ​|obowiązkowy|
 +|R2    |4k7           ​|obowiązkowy|
 +|R3    |4k7           ​|obowiązkowy|
 +|R4    |220           ​|obowiązkowy przy wykorzysaniu triaka + optotriaka|
 +|R5    |4k7           ​|obowiązkowy|
 +|R6    |4k7           ​|obowiązkowy przy montażu DHT11/22|
 +|R7    |150           ​|obowiązkowy przy montażu LED1|
 +|R8    |4k7           ​|obowiązkowy przy wykorzystaniu części wykonawczej |
 +|R9    |150           ​|obowiązkowy przy wykorzysaniu triaka + optotriaka|
 +|R10   ​|4k7 ​          ​|obowiązkowy przy wykorzysaniu IC1|
 +|R11   ​|4k7 ​          ​|obowiązkowy przy wykorzysaniu złącza counter|
 +|R12   ​|4k7 ​          ​|obowiązkowy przy wykorzysaniu złącza switch|
 +|R13   |33k 1%        |obowiązkowy dla pomiaru ADC|
 +|R14   |10k 1%        |obowiązkowy dla pomiaru ADC|
 +|R15   ​|150 ​          ​|obowiązkowy przy montażu LED2|
 +|S1    |tact switch ​  ||
 +|T1    |BT137 ​        |jako element wykonawczy łącznie z optotriakiem OK1|
 +|T2    |BC337 ​        ​|obowiązkowy przy wykorzystaniu części wykonawczej|
 +|U$1   ​|DHT11/​DHT22 ​  ​|czujnik pomiaru wilgotności/​temperatury|
 +
 +===== programowanie ESP =====
 +
 +podczas programowania ESP wykorzystane są następujące PINy:\\
 +  * GPIO12 (przekaźnik) ​ - PIN=6
 +  * GPIO13 (DHT11/​DHT22) - PIN=7
 +  * GPIO14 (DS18B20) - PIN=5
 +==== Złącza ====
 +=== złącze AUX ===
 +
 +
 +=== Standardowe przypisanie PINów ===
 +
 +^GPIO ^  PIN  ^
 +|GPIO0 |  3   |
 +|GPIO1 |  10  |
 +|GPIO2 |  4   |
 +|GPIO3 |  9   |
 +|GPIO4 |  2   |
 +|GPIO5 |  1   |
 +|GPIO9 |  11  |
 +|GPIO10 |  12  |
 +|GPIO12 |  6  |
 +|GPIO13 |  7  |
 +|GPIO14 |  5  |
 +|GPIO15 |  8  |
 +|GPIO16 |  0  |
 +
 +===== Sterowanie/​moduł wyjściowy =====
 +
 +Elementem wykonawczym jest przekaźnik SRD-05VDC-SL-C wraz z tranzystorem sterującym T2-BC337\\
 +Zamiennie z przekaźnikiem można użyć pary optotriak MOC3041 wraz z triakiem T1-BT137\\
 +
 +
 +===== Zasilanie =====
 +
 +
 +
 +===== Uwagi montażowe =====
 +==== Montaż ====
 +
 +==== Moduł ESP8266 ====
 + ​montujemy bezpośrednio do płytki pcb lub  na podstawce (raster 2mm)  po stronie elementów
 +
 +
 +===== Spakowany zestaw plików =====
 +
 +
 +
 +===== Zdjęcia gotowych modułów =====
 +
 +
  
esp8266/plytka_a3.txt · ostatnio zmienione: 2016/08/02 17:01 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5