UWAGA!!!!! Jest to historyczny sposób instalacji. Aktualnie zalecany sposób jest opisany tutaj:Instalacja

15.1 Instalacja wg @techfreak

Nettemp można zainstalowac w różnych wersjach:

  • Master - najstarsza wersja (stabilna) bazująca na wykresach rrd - gałąź nie rozwijana
  • NetTemp 3 - aktualna wersja stabilna bazująca na wykresach highcharts
  • Beta - wersja testowa, przetestowane zmiany są implementowane w wersji NetTemp3, ale moga występować okresowe błędy
  • Alfa - wersja całkowicie „poligonowa”. testowane są tutaj różne pomysły pochodzące od użytkowników

Dla początkujących uzytkowników zalecana jest wersja NetTemp 3 lub Beta

kolega @pasiekazj przygotał gotowe obrazy dla RPI2 i wkrótce dla RPI3.

Na forum jest opis

Ważne! Wszystkie komendy wydajemy jako root, bądź też najpierw wydajemy polecenie

Kod:

su -

Instalacja NetTemp beta

Najbardziej polecana wersja NetTempa. Tutaj znajdują się wszystkie bieżące poprawki.

mkdir -p /var/www/nettemp && cd /var/www
apt-get update && apt-get install -y git
git clone https://github.com/sosprz/nettemp
cd nettemp && git checkout beta && ./install_nettemp

Instalacja NetTemp 3

Kod:

mkdir -p /var/www/nettemp && cd /var/www
git clone https://github.com/sosprz/nettemp
cd nettemp && ./install_nettemp

Przejście z wersji beta na NetTemp 3

Kod:

cd  /var/www/nettemp
git pull
git checkout nettemp3

Przejście z NetTemp 3 na Beta

Kod:

cd  /var/www/nettemp
git pull
git checkout beta
php /var/www/nettemp/modules/tools/update_db.php

Przejście z NetTemp 3 na Alfa

Kod:

cd  /var/www/nettemp
git pull
git checkout alfa

Po zmianie na alfa nalezy wykonać Tools → Reset to default

Przejście z Alfa na Beta

Kod:

cd /var/www/nettemp
git checkout beta
git pull
/var/www/nettemp/modules/tools/update_db

tutaj również zalecane jest wykonać Tools → Reset to default

Instalacja master

Kod:

sudo su –
apt-get update
apt-get install ca-certificates
wget https://raw.github.com/sosprz/nettemp/master/nettemp_install_on_raspberry_pi.sh
chmod 755 nettemp_install_on_raspberry_pi.sh
./nettemp_install_on_raspberry_pi.sh

Przejście z wersji master nie jest możliwe na wersje nettemp2

Tworzenie patcha ze swoimi zmianami

Kod:

cd /var/www/nettemp
git status (pokaże zmiany plikowe)
Jeśli dodałeś nowe pliki pojawia się w untracked files, trzeba je dodać git add plik

Jak zrobić patcha:

Kod:

cd /var/www/nettemp
git show> patch-0000.txt

Zmiana na poprawki kolegi @pasiekazj

git reset --hard
git remote set-url origin http://github.com/mariano78/nettemp.git
git checkout betamm
git fetch
git checkout betamm

później update nettemp
żeby wrócić na oryginalnego nettemp-a

git remote set-url origin https://github.com/sosprz/nettemp.git
git checkout beta

można też od razu instalować (od zera) tę wersję:

mkdir -p /var/www/nettemp && cd /var/www
apt-get update && apt-get install -y git
git clone https://github.com/mariano78/nettemp
cd nettemp && git checkout betamm && ./install_nettemp

Uruchomienie szyfrowanego połączenia do serwisu www

  • Edytujemy /etc/lighttpd/lighttpd.conf

Dopisujemy na końcu:

Kod:

$SERVER["socket"] == ":443" {
ssl.engine = "enable"
ssl.pemfile = "/etc/lighttpd/certs/lighttpd.pem"
}
$HTTP["scheme"] == "http" {
$HTTP["host"] =~ ".*" {
url.redirect = (".*" => "https://%0$0")
}
}
  • Tworzymy folder /etc/lighttpd/certs

Kod:

mkdir /etc/lighttpd/certs
  • Wykonujemy polecenia:

Kod:

cd /etc/lighttpd/certs
openssl req -new -x509 -keyout lighttpd.pem -out lighttpd.pem -days 3650 -nodes
chmod 400 lighttpd.pem
funkcje_nettemp/instalacja/techfreak.txt · ostatnio zmienione: 2020/08/08 20:53 przez artii
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5